Έχω δικαίωμα να είμαι παιδί

View this post on Instagram

Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού!Η 20η Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στα παιδιά μας. Οι τρεις μεγάλες κατηγορίες δικαιωμάτων αφορούν:την °Προστασία: από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, ρατσισμό, παραμέληση, βία μέσα και έξω από την οικογένεια κ.τ.λ. °Δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην πρόνοια, στη ψυχαγωγία, στην φροντίδα, στους εμβολιασμούς κ.τ.λ. °Συμμετοχή:στην πληροφόρηση, δικαίωμα στην έκφραση γνώμης σε θέματα που τα αφορούν, δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο που θα μπορούν να επιλέγουν. Τα παιδιά μας πρέπει να μεγαλώνουν σε ένα ασφαλές και φροντιστικό περιβάλλον όπου θα είναι διασφαλισμένη η κοινωνική, η συναισθηματική, η σωματική και νοητική τους ανάπτυξη. Να μπορούν με ελευθερία να εκφράζονται τόσο με τον λόγο τους όσο και με τα ταλέντα τους. Να μπορούν να είναι ενεργά μέλη της οικογένειας συμμετέχοντας σε ότι τα αφορά. Τα παιδιά μας χρειάζονται αγάπη και αποδοχή! Τα παιδιά μας χρειάζονται αγκαλιά και μπόλικο παιχνίδι! Τα παιδιά μας χρειάζονται την επικοινωνία μας!Τα παιδιά ΜΑΣ χρειάζονται, όχι για να τους υποδείξουμε τον δρόμο αλλά να τον βρούμε μαζί κρατώντας τους τα χέρια! Έχω δικαίωμα να είμαι παιδί…👨‍👩‍👧👨‍👨‍👧👪👩‍👩‍👦 World Day for the Rights of the Child! November 20th is dedicated to our children. The three major categories of rights concern: °Protection: from all forms of abuse, exploitation, racism, neglect, violence inside and outside the family, etc. ° Right to education, health, welfare, entertainment, care, vaccinations, etc. °Participation: information, right to express an opinion on issues that concern them, right to free time to choose. Our children must grow up in a safe and carefree environment where their social, emotional, physical and mental development will be safeguarded. They can freely express themselves with both their speech and their talents. Be able to be active members of their family by participating in them. Our children need love and acceptance! Our children need a hug and a lot of play! Our children need our communication! Our children need US, not to point them the way but to find the way together by holding their hands! I have the right to be a child … 👨👩👧👨👨👧👪👩👩👦

A post shared by Ourania Grammenou (@ouraniagrammenou) on

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s